Vem är tonsättaren?

Med denna text vill jag måla upp en bild av en identitet: tonsättaren. Vilka egenskaper förväntas en tonsättare ha?

Om hösten

Regn

Citat

Ana

Jag kallar dem Ana. En rad om fem stycken lilla a, skrivna i skrivstil: aaaaa.

Gaming post factum

Planescape: Torment utspelar sig post factum. Något har hänt, liv har levts, handlingar begåtts. Spelarens resa består i

Sisyfos och utplånandet av mening

Konsten är full av Sisyfosarbeten. Ett av dem visas just nu på Göteborgs konsthall. Bland myriader av teckningar och målni

Hoppet infinner sig på en dominant

Men jag berörs ändå väldigt av att det är just på dominanten till durtonarten som mitt hjärta lättar.

Limmerskan och entropins oundviklighet

Limmerskans strävan efter att sänka entropin i världen omkring henne blir därför ett (fåfängt) försök att vrida tillb

Metamorphosis

Att förvandlas är att bli till (igen). Att bli till är att upptäcka sig vara. Upptäcka sig vara x, y, z eller p.

Nålarna

Femininiteten som vässas, trimmas, skärps, tills den blir klar som lagren av kolatomer i en diamant, genomträngande som raf

Underlevare

Underlevare is the fragmentary story of a Sweden after a societal collapse.

The Voice is False

A performative lecture where a voice discusses its own ostensible falseness.

Sången om glottisspringan

A live performance involving a multitude of oral sounds and processing thereof.

Our Names

An online sound installation, preserving, uniting and insisting on trans people's names.

Att utredas för könsidentitetsstörning

A video reciting questions and comments said to patients undergoing evaluation for gender identity disorder in today's Sweden.

more sides now

Joni Mitchell's Both sides now used as the basis for a piece about reveling in the fragmentation of identity.

A

An examination of the androgynous. Collaboration with Malin Holgersson.

alla imitationer utan original

An audio installation applying contrapuntal techniques to Judith Butler.

a semblance of order

Mutating bodies singing a version of the motet Absalon, fili mi, possibly by Josquin des Prez.

Måbrakören, Bergsjön

Portrait of a senior citizens' choir in the suburb of Bergsjön, Gothenburg.

Books without letters

A collection of pages from (more or less) famous books, with the letters removed.Featured in the Checking the Box publication.